کتاب‌ جامعه‌های استارتاپی

جامعه‌های استارتاپی: ایجاد یک اکوسیستم کارآفرینی در شهر شما

برد فلد بعد از فروش یک استارتاپ، به دنبال شهری کوچک و آرام برای زندگی به همراه همسرش بود. بعد از مدتی تصمیم گرفت بر فضای کار آفرینی شهرش تاثیر بگذارد، او اولین کسی بود که یک اکوسیستم کارآفرینی ساخت.

کتاب تست مامان

تست مامان: چطور با مشتری‌ها صحبت کنیم و بفهمیم که آیا ایده‌مون به درد می‌خوره یا نه؟

خیلی وقت‌ها ایده‌هایی داریم که نه می‌تونیم بیخیال ایده‌ها بشویم و نه مطمئن هستیم که اگر اجراشون کنیم، به دردکسی می‌خورد و کسی بابت آن پولی پرداخت می‌کند؟