اهداف بازاریابی و تاثیرات آن در بهبود روند پیشرفت بازاریابی و فروش محصول

اهداف بازاریابی و تاثیرات آن در بهبود روند پیشرفت بازاریابی و فروش محصول

اهداف بازاریابی به‌ طور کل اهداف مشخص در یک طرح خاص در بازاریابی هستند. این اهداف می‌توانند شامل وظایف، تقسیم‌بندی بازار، بهبود در شرایط ساختاری…

مهم‌ترین نکات مربوط به آموزش بازاریابی که فروشتان را متحول می‌کند

مهم‌ترین نکات مربوط به آموزش بازاریابی که فروشتان را متحول می‌کند

کتاب‌های آموزشی، کلاس‌ها و دوره‌های بسیار زیادی برای آموزش بازاریابی وجود دارد. اما باید به‌ شما بگوییم چند مهارت اصلی کافی است تا شما بتوانید…