مدیریت زمان و روشهای استفاده ی مناسب از زمان برای بهبود شرایط کسب و کار

مدیریت زمان و روشهای استفاده ی مناسب از زمان برای بهبود شرایط کسب و کار

مهارت‌های مدیریت زمان چیست و چرا این‌ قدر این موضوع برای کارفرمایان و کارآفرینان موفق مهم است؟ مدیریت زمان یعنی کار کردن کارآمد و کارفرمایان…

4 کتاب بازاریابی که هر فروشنده‌ای قبل از فروش هر چیزی باید بخواند

4 کتاب بازاریابی که هر فروشنده‌ای قبل از فروش هر چیزی باید بخواند

یک کارآفرین موفق در توضیحاتی که درباره‌ی خودش می‌دهد می‌گوید: “من اولین کارآفرین موفقی هستم که اعتراف می‌کنم در مورد بازاریابی خیلی چیزها را نمی‌دانم…

تقسیم‌بندی بازار: معرفی 4 نوع اصلی و رایج تقسیم‌بندی بازار

تقسیم‌بندی بازار: معرفی 4 نوع اصلی و رایج تقسیم‌بندی بازار

چهار نوع تقسیم‌بندی بازار وجود دارد که بیشتر از تمام انواع دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. تقسیم‌ بندی بازار یکی از قدیمی‌ترین ترفندهای بازاریابی مکتوب…