9 نکته برای رشد یک کسب‌وکار موفق

9 نکته برای رشد یک کسب‌وکار موفق

امروزه برای داشتن یک کسب‌وکار موفق، شما باید انعطاف‌پذیرکافی داشته باشید و برنامه‌ریزی خوب و مهارت‌های سازمانی نیز داشته باشید. بسیاری از مردم تصور می‌کنند که راه‌اندازی یک کسب‌وکار موفق را خیلی آسان است.

۷ درس دیجیتال مارکتینگ برندهای ایرانی

۷ درس دیجیتال مارکتینگ برندهای ایرانی

این روزها کمتر کسب‌وکاری را می‌توانید پیدا کنید که به سمت دیجیتال مارکتینگ روی نیاورده باشد. با این حال، سرعت رشد ترفندهای بازاریابی به قدری سریع است که بازاریابان همواره باید آماده باشند تا سریع‌ترین عکس‌العمل‌ها را در مقابل رقبا، تکنولوژی‌های جدید و روندهای جدید به کار گیرند، زیرا پس از شکل‌گیری یک روند جهانی، روند قبلی کاملا منسوخ می‌شود.