درود بر شما و امیدوارم در قم بتوانم در خدمت شما باشیم.
یوسف وند مدیر روابط عمومی آژانس تبلیغاتی اوج هنر