من یکی اهدافم اینه وبسایت فروشگاهی و اپلیکیشن داشته باشم ولی متاسفانه بودجه این کارو ندارم . به امید آرزوی موفقیت شما عزیزان