بهره‌برداری کاربردی از تئوری چرخه عمر محصول

بهره‌برداری کاربردی از تئوری چرخه عمر محصول

اکثر متفکران ارشد بازاریابی با مفهوم چرخه عمرمحصول آشنایی دارند. حتی موسسان شرکت‌های نوآور نیز اغلب آشنایی کوتاهی با این مفهوم دارند. با این حال، بررسی‌ها و تحقیقاتی که صورت گرفته نشان می‌دهد بسیاری از مدیران کاربرد آن در برنامه‌ریزی‌های استراتژیک را نمی‌دانند و این نظریه همانند بسیاری از نظریه‎‌های جذاب در اقتصاد و فیزیک یک قطعه‌ی بادوام اما بدون استفاده به نظر می‌رسد.

5038
تقسیم بازار (بخش‌بندی بازار) چیست و برای موفقیت در آن چه مراحلی را باید طی کرد؟

تقسیم بازار (بخش‌بندی بازار) چیست و برای موفقیت در آن چه مراحلی را باید طی کرد؟

نرخ پاسخ ایمیل‌های شخصی‌سازی شده ۶ برابر ایمیل‌های عمومی است و یک استراتژی بازاریابی شخصی‌سازی شده حدود ۵ تا ۸ برابر نرخ بازده سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. مشتریان به دنبال تجربه‌های شخصی‌سازی شده هستند و بازاریابان می‌دانند که تنها با تقسیم بازار موفق به انجام آن خواهند شد.

3929
چگونه در هزینه‌های بازاریابی دیجیتال خود صرفه‌جویی کنیم؟

چگونه در هزینه‌های بازاریابی دیجیتال خود صرفه‌جویی کنیم؟

در زمان‌های نه‌چندان دور بازاریابی و تبلیغات یک کارآفرین به مجلات رنگ‌و‌رو رفته و یا تبلیغات تلویزیونی گران‌قیمت محدود می‌شد. اما با ظهور پدیده‌ای به نام اینترنت، گزینه‌های بازاریابی کارآفرینان جوان به طور سرسام‌آوری افزایش یافت. هر کسی با کمی وب‌گردی می‌تواند متوجه این استراتژی‌ها و انتخاب‌های نامحدود شود. اما با این حال کسانی که در آغاز راه بازاریابی دیجیتال قرار دارند، همواره با سوالات و ابهامات مشابهی درگیر هستند.

2346
رکود در بازار ایران و کسب‌وکار موفق در آن

رکود در بازار ایران و کسب‌وکار موفق در آن

این روزها فروش بزرگترین مشکل بنگاههای ایرانی است. رکود شدید در اقتصاد کشور فشار زیادی را به مدیران، کارآفرینان و مالکین این بنگاهها وارد می‌کند. در بسیاری از این شرکت‌ها سطح توقعات و انتظارات آنقدر پایین آمده است که به حداقل درآمد و رسیدن به نقطه سر به سر هم رضایت دارند.