برنامه بازاریابی با اکسل: یک ابزار نرم‌افزاری کاربردی برای تهیه Marketing Plan

برنامه بازاریابی با اکسل: یک ابزار نرم‌افزاری کاربردی برای تهیه Marketing Plan

این روزها کمتر کسی است که نام  مارکتینگ پلن یا برنامه بازاریابی یا طرح بازاریابی را نشنیده باشد یا در اهمین آن برای موفقیت یک کسب…

تقسیم‌بندی بازار: معرفی 4 نوع اصلی و رایج تقسیم‌بندی بازار

تقسیم‌بندی بازار: معرفی 4 نوع اصلی و رایج تقسیم‌بندی بازار

چهار نوع تقسیم‌بندی بازار وجود دارد که بیشتر از تمام انواع دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. تقسیم‌ بندی بازار یکی از قدیمی‌ترین ترفندهای بازاریابی مکتوب…

4 مرحله فرآیند بازاریابی

4 مرحله فرآیند بازاریابی

تحت مفاهیم بازاریابی، شرکت باید بتواند راه و یا راه‌هایی را برای کشف نیازهای برآورده نشده‌ی مشتری پیدا کند و آن نیاز شناخته نشده را،…

347