آمیخته بازاریابی ۴p، استفاده از آمیخته بازاریابی برای رشد کسب و کار

آمیخته بازاریابی ۴p، استفاده از آمیخته بازاریابی برای رشد کسب و کار

آمیخته بازاریابی ۴p، استفاده از آمیخته بازاریابی برای رشد کسب و کار آمیخته بازاریابی ۴p ابزاری توانمند و جزو کلیدی‌ترین مفاهیم در بازاریابی است که…

جایگاه یابی در بازاریابی چیست؟ معرفی انواع استراتژی‌های جایگاه یابی

جایگاه یابی در بازاریابی چیست؟ معرفی انواع استراتژی‌های جایگاه یابی

به بیان مختصر جایگاه‌یابی یا جایگاه‌سازی (معادل اصطلاح انگلیسی positioning) عبارت است از توانایی تاثیرگذاری بر انتظارات ذهنی مشتری از برند یا محصول نسبت به…