چگونه در زمان دور کاری تمرکزمان را از دست ندهیم؟

چگونه در زمان دور کاری تمرکزمان را از دست ندهیم؟

بعنوان کسی که ۱۲ سال است به شیوه دورکاری کار می‌کند و مدت‌‌هاست برای تیم‌ها درس مدیریت زمان داده، همه جنبه‌های خوب، بد و زشت دورکاری را دیده‌ام.  این نکات به شما کمک می‌کنند تمرکز و تاثیرگذاری بیشتری در دورکاری کسب کنید.