جامعه‌های استارتاپی: ایجاد یک اکوسیستم کارآفرینی در شهر شما

جامعه‌های استارتاپی: ایجاد یک اکوسیستم کارآفرینی در شهر شما

برد فلد بعد از فروش یک استارتاپ، به دنبال شهری کوچک و آرام برای زندگی به همراه همسرش بود. بعد از مدتی تصمیم گرفت بر فضای کار آفرینی شهرش تاثیر بگذارد، او اولین کسی بود که یک اکوسیستم کارآفرینی ساخت.

تست مامان: چطور با مشتری‌ها صحبت کنیم و بفهمیم که آیا ایده‌مون به درد می‌خوره یا نه؟

تست مامان: چطور با مشتری‌ها صحبت کنیم و بفهمیم که آیا ایده‌مون به درد می‌خوره یا نه؟

خیلی وقت‌ها ایده‌هایی داریم که نه می‌تونیم بیخیال ایده‌ها بشویم و نه مطمئن هستیم که اگر اجراشون کنیم، به دردکسی می‌خورد و کسی بابت آن پولی پرداخت می‌کند؟