۴ کتاب بازاریابی که هر فروشنده‌ای قبل از فروش هر چیزی باید بخواند

۴ کتاب بازاریابی که هر فروشنده‌ای قبل از فروش هر چیزی باید بخواند

یک کارآفرین موفق در توضیحاتی که درباره‌ی خودش می‌دهد می‌گوید: “من اولین کارآفرین موفقی هستم که اعتراف می‌کنم در مورد بازاریابی خیلی چیزها را نمی‌دانم…

کتاب تبلیغات چریکی

کتاب تبلیغات چریکی

تبلیغات چریکی هنر جلب توجه مصرف‌کنندگان و مشتریان از طریق شیوه‌های خلاقانه و غیر منتظره است. استراتژی تبلیغات واژه‌ای آشنا و در عین حال مبهم…