تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد شرکت

تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد شرکت

مشتریان کلید موفقیت هر کسب‌وکاری هستند، مهم نیست که محصول شما چقدر فوق‌العاده و بی‌نظیر است، تا زمانی‌که کسی آن را نخرد، هیچ ارزشی ندارد. به همین دلیل است که برقراری ارتباط خوب با مشتری با استفاده از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری برای کسب‌وکارها ضرورت دارد.

751
بازاریابی رابطه ای چیست و چگونه می‌توانیم از آن برای کسب‌وکار خود بهره بگیریم؟

بازاریابی رابطه ای چیست و چگونه می‌توانیم از آن برای کسب‌وکار خود بهره بگیریم؟

همان‌طور که از نامش پیداست، بازاریابی رابطه ای به معنای به کارگیری روش‌های مختلف جهت ایجاد روابط بلندمدت و افزایش میزان وفاداری مشتری است. در واقع این نوع از بازاریابی رویکرد سنتی بازاریابی که متمرکز بر افزایش فروش بود را نقض کرده و بر توسعه‌ی یک مدل کاربردی‌تر تمرکز دارد.

2361