12 فیلم الهام بخش که هر کارآفرینی باید آن‌ها را ببیند

کارآفرینان و فروشندگان موفق شانسی تقریباً نامحدود برای افزایش مهارت‌ها و توانایی‌های خود دارند. آن‌ها با اندیشه‌های نوآورانه و تحقیق‌های تازه‌ای که در صنعت، کسب…

4 فیلم هندی کارآفرینی که هر کارآفرینی باید این فیلم‌ها را  ببیند

4 فیلم هندی کارآفرینی که هر کارآفرینی باید این فیلم‌ها را ببیند

اغلب فیلم‌ها انعکاس زندگی ما هستند. اگر آن‌ها را با دقت تماشا کنیم، متوجه خواهیم شد که آن‌ها سعی می‌کنند تراژدی یا پیروزمندی افرادی که برای ما در برخی از موارد الهام‌بخش هستند را برای ما به نمایش بگذارند.

519