آموزش کسب و کار اینترنتی

۱۳ وب سایت رایگان آموزش کسب ‌و کار اینترنتی که هر کارآفرینی باید ببیند

آموزش کسب‌ و کار اینترنتی به خصوص زمانی که کسب‌وکار شما از ابتدا توسط شما شروع شده است و در حال حاضر نیرو و همکار کافی برای انجام مهارت‌‌های مورد نیاز کسب‌وکارتان ندارید، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

راه اندازی کسب و کار

۱۰ ایده راه‌اندازی کسب‌وکار اینترنتی که می‌توانید از فردا شروع کنید

تکنولوژی مدرن این امکان را به کارآفرینان می‌دهد که کار خود را از هرکجایی انجام دهند. در واقع بسیاری از شرکت‌ها در یک محیط و اکوسیستم کاملن دیجیتالی فعالیت می‌کنند.

کسب‌وکار موفق

۹ نکته برای رشد یک کسب‌وکار موفق

امروزه برای داشتن یک کسب‌وکار موفق، شما باید انعطاف‌پذیرکافی داشته باشید و برنامه‌ریزی خوب و مهارت‌های سازمانی نیز داشته باشید. بسیاری از مردم تصور می‌کنند که راه‌اندازی یک کسب‌وکار موفق را خیلی آسان است.

بوم مدل کسب‌وکار

بوم مدل کسب‌وکار: مدل کسب‌وکار خود را در یک ورق کاغذ تکمیل کنید

در سال‌های گذشته برنامه‌های تجاری شامل اسناد و مدارکی چندین ده صفحه‌ای بودند که بعدها به ۳ تا ۵ صفحه کاهش پیدا کردند. همان‌طور که محیط زیست ما تغییر پیدا می‌کند، محیط کسب‌وکارها نیز تغییر پیدا می‌کند.